แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี!
Home » อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นมีอะไรบ้าง การตรวจสอบระบบดับเพลิงตามกฎหมาย

อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นมีอะไรบ้าง การตรวจสอบระบบดับเพลิงตามกฎหมาย

by Kristina Perkins
254 views
1.อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นมีอะไรบ้าง การตรวจสอบระบบดับเพลิงตามกฎหมาย

การตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง มีความจำเป็นอย่างมาก นอกจากการตรวจระบบดับเพลิงแล้วเรายังต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิงมีมากมาย หลายชนิด

เราควรพิจารณาจากความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการของเราว่ามีความเสี่ยงในรูปแบบไหน เพื่อที่จะได้นำความเสี่ยงเหล่านั้น มาเลือกประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิงที่จะต้องซื้อมาไว้นั่นเอง

อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นหลักๆ มีดังนี้

1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง FIRE FIGHTING NOZZLES

เอาไว้สำหรับเสียบต่อสายดับเพลิง เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงไปยังบริเวณที่มีไฟไหม้ หัวฉีดน้ำดับเพลิงมีมากมายหลายแบบ เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบทองเหลืองลำตรง และ หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ สามารถปรับระดับ (AUTOMATIC NOZZLES) ความแรงของน้ำดับเพลิง (fire water force) ได้หลายระดับสามารถปรับรูปแบบในการฉีดน้ำดับเพลิงได้หลายแบบ เช่น ฉีดแบบลำตรง ฉีดแบบสเปย์ หรือฉีดแบบฝอย สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานประกอบกิจการว่าอยากได้หัวฉีดน้ำดับเพลิงในรูปแบบใด อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับงบประมาณของในแต่ละสถานประกอบการ

2.สายดับเพลิงวัสดุที่ทำจากผ้า สายดับเพลิงวัสดุที่ทำจากยาง

2. สายดับเพลิง (fire hose)

สายดับเพลิงวัสดุที่ทำจากผ้า สายดับเพลิงวัสดุที่ทำจากยาง ยังมีมากมายหลายชนิด เช่นกัน แต่ละชนิดก็มีความทนทานที่แตกต่างกันรวมไปถึงราคา เราควรเลือกสายดับเพลิงที่มีมาตรฐาน และ ความคงทนผ่านการรับรองและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือรวมไปถึงควรมีการตรวจสอบสายดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนว่าสายดับเพลิงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่

เราต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายดับเพลิงไม่มีการรั่ว หรือ แตกที่จะทำให้น้ำดับเพลิงสามารถไหลออกมาได้ในบริเวณต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจุดรั่วต่างๆ นี้อาจจะทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการดับเพลิงให้ล้มเหลวการตรวจสอบสายดับดับเพลิงเราควรการตรวจสอบว่าสายน้ำดับเพลิงยังคงรับแรงดันของน้ำดับเพลิงได้เป็นอย่างดีโดยการทดสอบแบบแรงดันสูงสิ่งเหล่านี้ต้องทำโดยผู้ที่ชำนาญเท่านั้นแต่ควรจะต้องทำเป็นประจำทุกหนึ่งปี

3.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ของน้ำดับเพลิง

3. ชุดดับเพลิง (Fire suit)

ต่อมาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ของน้ำดับเพลิงหรือชุดดับเพลิงประกอบไปด้วย

  • หมวกดับเพลิง
  • รองเท้าดับเพลิง
  • เสื้อดับเพลิง
  • กางเกงดับเพลิง
  • ถุงมือดับเพลิง
  • ฮูตคลุมศีรษะ

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอันดับแรกที่นักดับเพลิงจะต้องมีไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปตอบโต้เหตุฉุกเฉินไฟไหม้ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชุดดับเพลิงควรเป็นชุดที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่ทางราชการหรือสากลยอมรับ เช่น NFPA และ ควรมีเพียงพอต่อจำนวนผู้ที่เข้าดับเพลิงชุดดับเพลิงงั้นมักจะใช้ของใครของมันไม่ใช้รวมกันเพราะเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ไม่ควรจะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ของเราเองนั้นเอาไปใช้งานและควรมีการตรวจสอบชุดดับเพลิงของตนเองอย่างเป็นประจำว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถดับไฟและทนความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. อุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิงอื่นๆ

ที่มีความจำเป็นเช่นระบบแสงสว่างหรือไฟฉายอุปกรณ์ตัดอุปกรณ์งัดอุปกรณ์ถ่าง เพราะบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้ ซึ่งหากมองดูเผินเผินอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือไม่มีกระแสไฟฟ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้ไฟฉายในการเข้าตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในกองเพลิงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์งัดถ่าง หรืออุปกรณ์ทำลายเพื่อสามารถให้เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ยังมีอีกมากมายดังนั้นเราควรพิจารณาอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมในการช่วยเหลือแต่ละรูปแบบโดยคำนึงถึงความจำเป็นมาก่อนเสมอเราจะไม่นำอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานติดตัวไปด้วยในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะจะทำให้เกิดภาระต่อนักดับเพลิงและทำให้ทำงานได้อย่างช้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Lyricslyric logo

เว็บไซต์บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคที่คุณสามารถเข้าถึงและอ่านได้ฟรี!

©2024  A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by Lyricslyric